Thee Bewust Gangbare kwaliteitsthee

Biologisch, wat is dat ?

Regelmatig stellen onze klanten de vraag wat het nu eigenlijk betekent "biologisch" ?  En wat houdt het in om gecertificeerd te zijn? Wat betekent dat groene vlaggetje met die sterren en wie en wat is SKAL? Prima vragen, want dit vroegen wij ons natuurlijk ook af toen wij met onze theehandel begonnen. Hieronder treft u een korte uitleg aan, waarbij gebruik is gemaakt van het informatieblad "Biologisch vervaardigen en verhandelen" van Skal. Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd terecht op de website van Skal; www.skal.nl
​WAT IS BIOLOGISCH?
Een product is biologisch wanneer het is gecertificeerd volgens de geldende regelgeving. Certificeren kan alleen als het product (en de hele keten ervoor) onder controle staat. Skal certificeert alle biologische productie in Nederland.
Er is sprake van biologisch wanneer:
​- de teler in principe biologisch uitgangsmateriaal gebruikt,
- er alleentoegestane meststoffen worden gebruikt; daar zit bovendien een maximum aan,
- er vruchtwisseling wordt toegepast,
​- de teler rassen kiest die geschikt zijn voor biologische landbouw,
- er natuurlijke vijanden worden ingezet tegen parasieten,
- onkruid alleen mechanisch of d.m.v. verbranden worden bestreden,
​- plastic bodembedekkingsmateriaal alleen mag worden toegepast, wanneer dit afbreekbaar is,
​- geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt,
​- gewassen in principe groeien in de bodem.
​WIE OF WAT IS SKAL?
Stichting Skal is de controleorganisatie voor biologische producten in Nederland. Skal zet zich in voor de aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten. Skal is door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als enige controleorganisatie in Nederland. Skal is onafhankelijk en certificeert biologische bedrijven door te inspecteren, monsters te nemen en toezicht te houden. Skal is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de EN45011 normering
WELKE BEDRIJVEN VALLEN ONDER DE CERTIFICERINGSPLICHT?
Ieder bedrijf dat biologische producten produceert, verwerkt, verpakt, importeert, verhandelt of opslaat moet hiervoor gecertificeerd zijn. Uitzonderingen hierop zijn winkels of marktkramen die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen
TRACEERBAARHEID
Biologische producten moeten altijd traceerbaar zijn. Dit wordt in een procedure vastgelegd.  
BIOLOGISCH KEURMERK.
 
Met de afgifte van dit keurmerk maakt Skal de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. Zo draagt Skal bij aan de aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische sector.
.
Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden en op zoek naar meer informatie, dan verwijzen wij u graag naar de website van Skal.