Thee Bewust Gangbare kwaliteitsthee
Beste theeliefhebbers, Alhoewel met enige pijn in ons hart, wordt het toch tijd om een nieuwe eigenaar te vinden voor ons theebedrijf “Thee Bewust”. We willen ons bedrijf graag verkopen aan gegadigden met passie voor thee, maar die ook inhoud willen geven aan ons thema; “thee en gezondheid”. We verkopen ons bedrijf als één geheel. Dus de complete inventaris, voorraad, bestelbus, computer, webshop, klantenlijst, enz. enz. De vraagprijs voor het geheel bedraagt € 55.000,= Heeft U interesse, bel ons gerust voor meer informatie. Tel.: 0321-323394 Ron & Yvonne Goossens Dear tea lovers, Although with some pain in our hearts, it is time to find a new owner for our tea company “Thee Bewust”. We would like to sell our company to candidates with a passion for tea, but who also want to give substance to our theme; “tea and health”. We sell our company as a whole. So the complete inventory, stock, van, computer, webshop, customer list, etc. etc. The asking price for the whole is € 55.000,= If you are interested, please call us for more information. Tel.: 0321-323394 Ron & Yvonne Goossens